Specialomsorg

Specialomsorg innebär service till personer med utvecklingsstörning. När det gäller specialomsorgen i Sund samarbetarbetar kommunen med Ålands omsorgsförbund (ÅOF) och intresseföreningen De utvecklingsstördas väl (DUV)

Ålands omsorgsförbund (ÅOF)

Ålands omsorgsförbund i Mariehamn erbjuder service i form av:

  • boende
  • daglig verksamhet
  • fritid- och semesterverksamhet
  • rådgivning
  • specialfritidshemsverksamhet.

Omsorgsförbundet förmedlar även tjänster inom och utom landskapet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv, där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv. De ska också få möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

De utvecklingsstördas väl (DUV) 

Utöver Ålands omsorgsförbund finns också möjlighet till stöd från De utvecklingsstördas väl (DUV).

DUV är en intresseförening för familjer med utvecklingshämmade barn. DUV ordnar bland annat lägerverksamhet.

Mer information

Mer information om verksamhet och stöd vid Ålands omsorgsförbund och DUV finns att läsa på deras hemsidor:

Läs mer om Ålands omsorgsförbund k.f.

Läs mer om DUV r.f.

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018