Missbrukarvård

I frågor som rör problem med alkohol, droger och spel samarbetar Sund med beroendemottagningen vid Mariehamns stad.

Mottagningen erbjuder bland annat:

  • behandling
  • råd och handledning
  • akupunktur
  • ljusterapi
  • anhörigstöd
  • drogtester.

Du kan antingen kontakta beroendemottagningen direkt eller kommunens socialsekreterare. Tjänsterna är kostnadsfria.

Personalen har tystnadsplikt!

Mer information

Läs mer om beroendemottagningen i Mariehamn på stadens hemsida

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018