Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är en av äldreomsorgens stödtjänster som möjliggör hemmaboende. Trygghetstelefonen är avsedd för personer som bor hemma och löper risk för fall eller känner sig otrygg i hemmet.

Att få tillgång till trygghetstelefon går till så här:

  • Äldreomsorgsledaren beviljar trygghetstelefon efter behovsbedömning.
  • Trygghetstelefonen beställs via telefonbolaget.
  • Klienten betalar själv en månadsavgift (enligt prisuppgifter fr.o.m. 1.1.2018 kostar månadsavgiften 32,15€).
  • Kommunen betalar för inkopplingsavgiften och en engångsavgift för hyra av nyckelskåp.
  • När hemtjänstpersonal åker till klienten efter ett trygghetslarm, faktureras besöket enligt tillfällig hemtjänst.

 

 

Publicerad 26.9.2018
Uppdaterad 26.9.2018