Stödtjänster

Personalen vid hemservicen består till största delen av närvårdare. De hjälper till med grundvården samt vid andra vardagsrutiner där det finns behov av stöd. Till exempel med att duscha, ta på och av kläder, tvätta kläder, måltider med mera.

Hemservicens första hembesök är samtidigt ett planeringsmöte. Vid mötet tar man fram en serviceplan över vilka tjänster som är aktuella.

Exempelvis:

  • hemtjänst (tillfällig eller regelbunden)
  • gärdtjänst
  • trygghetstelefon
  • matservice
  • badservice
  • äldreomsorg på distans (Äldis)
  • klädvård
Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018