Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Hemservice

Kommunen erbjuder hemtjänst enligt behovsprövning till personer som behöver punktinsatser i sitt eget hem för att klara vardagen.

Hemtjänsten kan vara både regelbunden och tillfällig och riktar sig till:

  • den äldre befolkningen
  • handikappade
  • barnfamiljer
  • personer som har behov av hjälp i det egna hemmet

Vem har rätt till hemservice?

Du har rätt till hemservice om du är:

  • ålders- eller förtidspensionär eller sjukskriven och inte klarar av att sköta din personliga omvårdnad, matlagning eller hemmets skötsel.
  • förälder och ditt barn är sjukt och inte kan gå i dagvård
  • förälder och barnets dagvårdare är sjuk.

För sjukvård och medicinsk vård ansvarar Ålands centralsjukhus (ÅHS) via hemsjukvården.

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 18.4.2018