Hemservice

Kommunen erbjuder hemtjänst enligt behovsprövning till personer som behöver punktinsatser i sitt eget hem för att klara vardagen.

Hemtjänsten kan vara både regelbunden och tillfällig och riktar sig till:

  • den äldre befolkningen
  • handikappade
  • barnfamiljer
  • personer som har behov av hjälp i det egna hemmet

Vem har rätt till hemservice?

Du har rätt till hemservice om du är:

  • ålders- eller förtidspensionär eller sjukskriven och inte klarar av att sköta din personliga omvårdnad, matlagning eller hemmets skötsel.
  • förälder och ditt barn är sjukt och inte kan gå i dagvård
  • förälder och barnets dagvårdare är sjuk.

För sjukvård och medicinsk vård ansvarar Ålands centralsjukhus (ÅHS) via hemsjukvården.

Publicerad 2.2.2018
Uppdaterad 18.4.2018