Äldreomsorgens avgifter och fakturering

Äldreomsorgens avgifter för 2019 är fastställda av kommunfullmäktige 18.12.2018, §76.

Äldreomsorgens avgifter för 2020 är fastställda av kommunfullmäktige 12.11.2020

Mer information om avgifter och beräkningsgrunder inom äldreomsorgen hittar du i dokumentet Äldreomsorgens avgifter under Bilagor.

Fakturering

Vi fakturerar vanligtvis varje månad med förfallodatum den sista per månad. Om du har frågor angående fakturorna ska du kontakta kommunens byråsekreterare och löneredovisare. 

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 14.11.2019