Äldreomsorgens avgifter och fakturering

Äldreomsorgens avgifter för 2022 är fastställda av kommunfullmäktige 09.11.2021 och kompletterat 14.12.2021

Mer information om avgifter och beräkningsgrunder inom äldreomsorgen hittar du i dokumentet Äldreomsorgens avgifter under Bilagor.

Fakturering

Vi fakturerar vanligtvis varje månad med förfallodatum den sista per månad. Om du har frågor angående fakturorna kontakta kommunens byråsekreterare, som hjälper de till en början.

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 13.1.2023