Äldreomsorgens avgifter och fakturering

Äldreomsorgens avgifter är fastställda av kommunfullmäktige (6/2017 14.11.2017).

Mer information om avgifter och beräkningsgrunder inom äldreomsorgen hittar du i dokumentet Äldreomsorgens avgifter under Bilagor.

Fakturering

Vi fakturerar vanligtvis varje månad med förfallodatum den sista per månad. Om du har frågor angående fakturorna ska du kontakta kommunens byråsekreterare och löneredovisare. 

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018