Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Hemservice och äldreboende

Kommuninnevånare i Sund kan få stöd och hjälp genom regelbunden eller tillfällig hemservice. Kommunen erbjuder även stödtjänster. 

Stödet riktar sig till den äldre befolkningen, handikappade och barnfamiljer som behöver hjälp i sitt hem för att klara vardagen.

Äldreboende på Tallgården

Vid Tallgårdens servicehus finns bostäder att hyra för äldre som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. 

Även dagsbesökare är välkomna till Tallgården för att ta del av husets utbud under dagtid.

Färdtjänst

Här har vi samlat all information om färdtjänst i kommunen:

Läs mer om färdtjänst

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 9.12.2019