Hemservice och äldreboende

Kommuninnevånare i Sund kan få stöd och hjälp genom regelbunden eller tillfällig hemservice. Kommunen erbjuder även stödtjänster. 

Stödet riktar sig till den äldre befolkningen, handikappade och barnfamiljer som behöver hjälp i sitt hem för att klara vardagen.

Äldreboende på Tallgården

Vid Tallgårdens servicehus finns bostäder att hyra för äldre som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. 

Även dagsbesökare är välkomna till Tallgården för att ta del av husets utbud under dagtid.

Det finns ett gemensamt äldreråd för kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Du kan läsa mera om äldrerådets uppgifter i verksamhetsstadgan för äldrerådet som du hittar i bilagorna.

 

Färdtjänst

Här har vi samlat all information om färdtjänst i kommunen:

Läs mer om färdtjänst

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 1.9.2022