Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Hemservice och äldreboende

Kommuninnevånare i Sund kan få stöd och hjälp genom regelbunden eller tillfällig hemservice. Kommunen erbjuder även stödtjänster. 

Stödet riktar sig till den äldre befolkningen, handikappade och barnfamiljer som behöver hjälp i sitt hem för att klara vardagen.

Äldreboende på Tallgården

Vid Tallgårdens servicehus finns bostäder att hyra för äldre som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. 

Även dagsbesökare är välkomna till Tallgården för att ta del av husets utbud under dagtid.

Färdtjänst

Här har vi samlat all information om färdtjänst i kommunen:

Läs mer om färdtjänst

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 9.12.2019