Handikappservice

Kommunen beviljar handikappservice till personer med funktionsnedsättning.

Handikappservicen består bland annat av: 

  • personliga hjälpare
  • tolktjänst
  • omändringsarbeten i bostaden
  • färdtjänst.

Syftet med handikappservicen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Servicen ska förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning så att de kan leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar i samhället. Samtidigt hjälper handikappservicen till att förebygga och undanröja de olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen medför.

Färdtjänst

Här har vi samlat all information om färdtjänst i kommunen:

Läs mer om färdtjänst

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 15.5.2018