Vårdnad, umgänge, underhåll

För familjer erbjuder kommunen rådgivning och medling i frågor som rör underhåll, vårdnad och umgänge.

Underhållsfrågor

När barnets föräldrar inte bor tillsammans bör de skriva ett underhållsavtal. Om föräldrarna är överens kan avtalet skrivas hos kommunens barnatillsyningsman.

I annat fall är det Tingsrätten som avgör frågan.

Vårdnadsfrågor

När barnets föräldrar inte bor tillsammans bör de också skriva ett vårdnads- och umgängesavtal. Observera att modern är ensam vårdnadshavare om det inte finns något vårdnadsavtal.

Att vara vårdnadshavare betyder att du är delaktig i beslut gällande barnet. Det kan bland annat handla om frågor som:

  • boendeort
  • hälsovård
  • skolgång
  • medborgarskap
  • religion

Även barnets boende bör det finnas avtal om.

Umgängesfrågor

Trots att barnet inte bor med båda sina föräldrar har barnet rätt att träffa båda sina föräldrar. Villkoren för umgänge ska vara fastställda genom ett umgängesavtal.

Mer information

Kontakta gärna oss vid frågor och för att få mer information.

Publicerad 15.2.2018
Uppdaterad 20.2.2019