Moderskapsunderstöd

Du som ska bli mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd. Moderskapsunderstödet är i praktiken en så kallad moderskapslåda fylld med babykläder och olika barnvårdsprodukter. Du kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro.

Stödet får du när du har:

  • varit gravid i minst 154 dagar
  • genomgått en hälsoundersökning före din femte graviditetsmånad.

Adoptivföräldrar får moderskapsunderstöd om adoptivbarnet är under 18 år.

Ansök om moderskapsunderstöd

Ansökningsblankett för moderskapsunderstöd får du från mödrarådgivningen. Blanketten ska du sedan lämna in till kommunkansliet.

Du får ett postavi när du kan hämta lådan från posten. Om du väljer penningunderstödet betalas det in på ditt bankkonto.

Förhöjt moderskapsunderstöd

Flerlingsfamiljer får förhöjt moderskapsunderstöd. För det andra barnet får du två moderskapsunderstöd, för det tredje tre och så vidare. Exempelvis tvillingar berättigar därmed till totalt tre understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackning, pengar eller en kombination av båda.

Vad finns i lådan?

Besök FPA:s hemsida för att bekanta dig med innehållet i moderskapsförpackningen

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 19.4.2018