Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för att hjälpa dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivning vid Folkhälsan i Mariehamn

Kommunen erbjuder familjerådgivning i samarbete med Folkhälsan. Du får bland annat rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och tillgång till medling i familjefrågor. 

Du betalar inget för servicen, kommunen bekostar avgiften.

Läs mer om familjerådgivningen i Mariehamn på Folkhälsans hemsida

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018