Familjearbete

Familjearbete fokuserar på tidigt stöd till barnfamiljer genom stöd och handledning till föräldrarna.

I familjearbetet utgår vi från barnens behov, men vi strävar till att stöda familjen som helhet. Samtidigt ser vi till familjemedlemmarnas individuella behov.

Kommunens familjearbetare jobbar hemma hos familjerna. Tillsammans med familjerna sätter vi upp mål och gör utvärderingar.

I familjearbetet kan det bland annat ingå:

  • råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • hjälp med planering av rutiner
  • stöd i föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • stöd i krävande situationer
  • stöd och hjälp för familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen.

Frågor och mer information

Om du har frågor eller vill veta mer om familjearbete är du välkommen att ta kontakt med kommunens familjearbetare. 

Publicerad 15.2.2018
Uppdaterad 1.4.2019