Fältarna

Fältarna arbetar förebyggande med frågor som rör åländska ungdomar i åldern 13-17 år.

I arbetet ingår bland annat:

  • informationsarbete
  • aktiviteter för att förebygga ungdomars drickande
  • olika typer av stödsamtal - enskilda, i grupp, inom familjer.

Fältarna samarbetar också med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen och socialkanslierna ute i kommunerna.

Mer information

Läs mer om fältarna på Mariehamns stads hemsida

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018