Faderskapserkännande

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds måste man fastställa faderskapet.

Du kan läsa mer om faderskapserkännande i dokumentet Info om faderskapserkännande under Bilagor.

Ny faderskapslag

Från och med den 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland. Lagen innebär bland annat att sambopar kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad redan på mödrarådgivningen. Det vill säga innan barnet har fötts.

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 19.4.2018