Barnskydd

Kommunerna på Åland ansvarar för att ordna och erbjuda barnskyddstjänster till kommuninvånarna. Tjänsterna kan antingen skötas av kommunen eller köpas in.

Om kommunen köper tjänsterna från en utomstående tjänsteleverantör ska kommunen övervaka leverantörens verksamhet.

Barnskyddsanmälan

Alla som känner oro för att ett barn far illa och därför misstänker att det finns ett behov av att utreda om barnet behöver hjälp kan göra en barnskyddsanmälan till kommunens barnskydd.

Det kan till exempel vara du som är anhörig, vän till barnet och familjen eller en granne som lämnar in en anmälan. Barnets föräldrar eller barnet självt kan också kontakta barnskyddet när det finns behov.

Om du känner dig osäker kan du alltid konsultera socialkansliet och diskutera dina farhågor utan att nämna vilket barn det gäller innan du beslutar dig för att göra en formell anmälan.

Blankett för anmälan hittar du under Blanketter. Lämna in eller skicka din anmälan till socialkansliet.

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 5.7.2018