Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Barn och familjer

För barn och familjer i behov av social service erbjuder kommunen bland annat:

  • barnskyddstjänster
  • familjearbete - stöd och handledning till barnfamiljer och föräldrar
  • familjerådgivning
  • stöd för ungdomar i samarbete med Fältarna

Till den sociala servicen för barn och familjer hör även faderskapserkännande och moderskapsersättning samt frågor som rör underhåll, vårdnad och umgänge.

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 9.12.2019