Barn och familjer

För barn och familjer i behov av social service erbjuder kommunen bland annat:

  • barnskyddstjänster
  • familjearbete - stöd och handledning till barnfamiljer och föräldrar
  • familjerådgivning
  • stöd för ungdomar i samarbete med Fältarna

Till den sociala servicen för barn och familjer hör även faderskapserkännande och moderskapsersättning samt frågor som rör underhåll, vårdnad och umgänge.

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 9.12.2019