Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Social- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Det kan bland annat gälla budget, taxor, bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Den gemensamma socialnämnden och omsorgsnämnden fattar självständigt beslut i frågor som bland annat berör enskilda åtgärder och anställande av personal. 

Social- och omsorgsnämnden

Ordinarie

Johansson Petter, ordförande
Kortman Annika
Lindholm Johan
Danielsson Britt

Ersättare

Järvinen Rikard
Lindström-Winé Sonja
Schütten Erik
Nukala-Pengel Christina
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 8.4.2020