Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Social- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Det kan bland annat gälla budget, taxor, bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Den gemensamma socialnämnden och omsorgsnämnden fattar självständigt beslut i frågor som bland annat berör enskilda åtgärder och anställande av personal. 

Social- och omsorgsnämnden

Ordinarie

Johansson Petter, ordförande
Kortman Annika
Lindholm Johan
Danielsson Britt

Ersättare

Järvinen Rikard
Lindström-Winé Sonja
Schütten Erik
Nukala-Pengel Christina
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 8.4.2020