Välkommen till Sund

Geografiskt ligger Sunds kommun i den nordöstra delen av fasta Ålands med en landareal på 112 km2

I kommunen finns 30 byar och enstaka hemman.
Invånartalet den 31.12.2021 var 1.019 personer.

Nationallandskap i Finland

År 1993 blev Sund utsedd till ett av 27 nationallandskap i Finland tack vare bygdens många forn- och kulturminnen. Sevärdheterna i Sund hör också till de mest besökta på hela Åland. Här finns bland annat Ålands enda slott i Kastelholm samt Bomarsund med en fästningsruin från den ryska tiden. Även Ålands största kyrka hittar du i Sund, den är från 1200-talet.

Näringsliv

Idag hittar du det största antalet arbetsplatser i kommunen inom servicenäringarna. Dessutom finns många småföretagare inom jordbruket, byggnadsbranschen och turistnäringen. Till de största arbetsgivarna hör Sunds kommun, Museibyrån i Kastelholm och Ålands golfklubb i Kastelholm.

Industriområde

Kommunen har ett oplanerat industriområde i Svensböle, direkt intill landsväg nummer 2. Där huserar idag tre företag samt kommunens kretsloppsstation för mottagande av avfall. Till området finns möjlighet att ansluta kommunalteknik. För norra Åland investerar bolaget Norra Ålands Industrihus Ab i industribyggnader.

Företagare som är intresserade av mark och etablering i kommunen är välkomna att kontakta kommundirektör Andreas Johansson.

Föreningar och fritidsverksamheter

Kommunen har en fritidsledare som ordnar olika verksamheter för ungdomar. Bland annat olika sportaktiviteter, men också andra aktiviteter som tjejgrupper, keramik och målning.

Dessutom finns ett flertal aktiva föreningar som bedriver fritidsverksamhet i kommunen. 

Bibliotek

Biblioteket i Finby ordnar ofta utställningar av olika slag och ibland intressanta föreläsningar. Du kan också använda bibliotekets publika dator för att surfa eller söka efter intressanta böcker. En nyhet för biblioteket är meröppet bibliotek kl. 09.00-21.00.

Närmare information om vår service hittar du här på vår hemsida under de specifika rubrikerna.

Välkommen till Sund!

 

Sund

Publicerad 9.3.2018
Uppdaterad 11.5.2022