Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Hemvårdsstöd

Om du är vårdnadshavare till barn under tre år och inte har behov av kommunal barnomsorg kan du istället ansöka om hemvårdsstöd efter att föräldrapenningsperioden upphört.

  1. Ladda ner och fyll i blanketten för ansökan av hemvårdsstöd.
  2. Lämna in blanketten till kommunkansliet.

Du kan också läsa mer om hemvårdsstöd i Landskapslagen om hemvårdsstöd  nr 68/2015.

Mer information

Kontakta kommunen om du har frågor eller vill ha mer information. Du hittar kontaktuppgifterna på denna sida.

Publicerad 27.3.2018
Uppdaterad 24.5.2018