Sunds kommun inbegär anbud

Publicerad 12.1.2022 10:25 | Uppdaterad 20.1.2022 09:15

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.2.2022 00:01

Sunds kommun inbegär anbud för:

1 VVS-arbeten i Daghemmet

Ombyggnad i värmecentral samt radiatorbyte i delar av byggnaden.

2 Projektering, Tallgården

Kyla och Sprinkler i södra huskroppen.

3 Avfallshämtning

Från kommunala fastigheter och hyreshus.

Förfrågningsunderlag erhålles från kommunkansliet. info@sund.ax

Eventuella frågor besvaras av Erik Nordback tel. +3584573421022 

Publicerad 12.1.2022
Uppdaterad 20.1.2022