Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Lågstadiet

 

 

Läsåret 2016-2017 har Sunds skola 82 elever fördelat i klasserna 1-6. Vi använder oss av lärplattformen Fronter där elever och föräldrar hittar all info vad gäller skolan. Skolan har även en egen facebook sida där vi snabbt får ut information. 

 

Länkar:  Välkommen
  Högstadiet
  Gymnasieskolor  

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax