Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Social service 

 

Socialkansliet informerar: Vi önskar att ni bokar tid för besök för att vi skall kunna sköta era ärenden så bra som möjligt. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

 

Individ- och Famljeomsorg

Sunds kommun har ett samarbete kring tjänstemannen för individ- och familjeomsorgen med Vårdö kommun.

 

Socialkansliet handhar individ- och familjeomsorgsfrågor, som rör bl.a:
• utkomststöd (ekonomi)
• missbrukvård
• närståendevård
• handikappservice, t.ex. färdtjänst och ombyggnadsarbete
• specialomsorg
• skyddat arbete
• stödpersoner
• barnskydd
• barnatillsyningsmannauppgifter, såsom faderskapserkännanden, underhåll, umgänge och vårdnad

 

Socialsekretaren är föredragande för individ- och familjeomsorgsfrågor i socialnämnden.

 

 Viktig information gällande kommunikation via e-post:
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialkansliets personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

Susann Peltonen

 

 

Socialsekreterare Sund/Vårdö

Tel. 018-432 730 /040-353 2122, växel: 018-43270

 

 

 

Socialsekreterare

Susann Peltonen

E-post: susann.peltonen@sund.ax

Telefontid: Kl. 9-11 mån-fre
Tel 43 27 30
Mobil 040-353 2122

Torsdagar tel.nr: 47 930 /Vårdö

Socialarbetare

 

Anna Aakula  

E-post anna.aakula@sund.ax 

Tel 432726

Mobil 040 724 3800

 

 Familjearbetare

Julia Fagerlund

E-post julia.fagerlund@sund.ax 

Måndagar och onsdagar i Sund.

Tel 43 27 31

Mobil 0457 3439 347

Fanny Mörn 

E-post fanny.morn@sund.ax  

Tel  43 27 31

Mobil 0457 3451 538  

 

Byråsekreterare

 

 

 

Marie-Susanne "Mia" Schütten

E-post mia.schutten@sund.ax

Tel.nr: 43 27 27

 

 

Familjearbete 

 

 

 

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax