Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Kst nr 1, 15.01.2018

Hämta som PDF

Protokoll - Byggnadstekniska nämnden

Protokoll - Gemensam Lantbruksnämnd

Protokoll - Gemensam Räddningsnämnd


Inga dokument i denna kategori.

Protokoll - Gemensam socialnämnd

Protokoll - Kommunfullmäktige

Protokoll - Kommunstyrelsen

» Kst nr 6, 23.04.2018

» Kst nr 5, 9.4.2018

» Kst nr 4, 26.03.2018

» Kst nr 3, 12.03.2018

» Kst nr 2, 12.02.2018

» Kst nr 1, 15.01.2018

» Kst nr 14, 18.12.2017

» Kst nr 13, 27.11.2017

» Kst nr 12, 06.11.2017

» Kst nr 10, 9.10.2017

» Kst nr 10, 11.09.2017

» Kst nr 9, 14.8.2017

» Kst nr 8, 26.06.2017

» Kst nr 7, 05.06.2017

» Kst nr 6, 08.05.2017

» Kst nr 5, 24.4.2017

» Kst nr 4, 10.04.2017

» Kst nr 1, 18.01.2016

» Kst nr 11, 05.09.2016

» Kst nr 12, 26.09.2016

» Kst nr 13, 17.10.2016

» Kst nr 14, 07.11.2016

» Kst nr 15, 28.11.2016

» Kst nr 16, 05.12.2016

» Kst nr 17, 12.12.2016

» Kst nr 2, 08.02.2016

» Kst nr 4, 21.03.2016

» Kst nr 5, 11.04.2016

» Kst nr 6, 02.05.2016

» Kst nr 7, 23.05.2016

» Kst nr 8, 06.06.2016

» Kst nr 9, 04.07.2016

» Kst nr 3, 13.03.2017

» Kst nr 2, 13.02.2017

» Kst nr 1, 16.01.2017

Protokoll - Omsorgsnämnden

Protokoll - Skol- & bildningsnämnden

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax