Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

BTN nr 11, 07.12.2017

Hämta som PDF

Protokoll - Byggnadstekniska nämnden

Protokoll - Gemensam Lantbruksnämnd

Protokoll - Gemensam Räddningsnämnd


Inga dokument i denna kategori.

Protokoll - Gemensam socialnämnd

Protokoll - Kommunfullmäktige

Protokoll - Kommunstyrelsen

Protokoll - Omsorgsnämnden

Protokoll - Skol- & bildningsnämnden

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax