Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Lediga tomter

 

Smedsböle bostadsområde i centrum av Sund är ett färdigt planerat bostadsområde. På området finns 2 st lediga tomter med byggnadsrätter om 200 m2 och 400 m2 våningsyta för egnahemsbebyggelse. Smedsböle bostadsområde ligger centralt. Avståndet till skola och bibliotek är ca 500 m. Priset för tomterna på detta bostadsplaneområde är 1,01 €/m2. 

Dokument:  Karta över Smedsböle bostadsområde 

 

 

Prästö bostadsplaneområde ligger i södra Prästö, ca 5,5 km från Finby där huvuddelen av den kommunala servicen finns. I norr gränsar området till huvudväg 2 och i söder till Lumparn. Områdets areal är 8,73 ha. I byggnadsplanen finns totalt 13 egnahemstomter. Arealerna på tomterna varierar mellan 2.080 m2 och 3.088 m2. Medelstorleken är 2.500 m2. På varje tomt får en bostadsbyggnad inrymmande högst två lägenheter, samt två separata ekonomi­byggnader uppföras. Den ena av ekonomibyggnaderna får vara högst 60 m2 och den andra högst 30 m2. Byggnadsrätt på tomterna är 300 m2, vilket omfattar både bostadsbyggnaden och ekonomibyggnaderna. Bostadsbyggnaden måste anslutas till det kretsloppsanpassade avloppssystemet på Prästö. Stranden är lämnad som parkområde och den gamla vägen som löper i östvästlig riktning över området är lämnad som gång- och cykelbana.
Tomtpriset är 4,50 euro per m2 för alla andra tomter utom tomt nr 1 i kvarter nr 6 där priset är 6 euro per m2. På området finns fortfarande 6 lediga tomter.

Dokument:  Karta över Prästö bostadsplaneområde 

 

 

Intresse för någon av tomterna eller önskemål om ytterligare information kan meddelas antingen till kommuntekniker Erik Nordback, e-post: erik.nordback[at]sund.ax eller till kommundirektör Jens Andersén, e-post: jens.andersen[at]sund.ax.
Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax