Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Dokument: Administration

Dokument: Bygga & Bo

Dokument: Övrigt

» Ansökan om eftisplats

» Ansökan om hemvårdsstöd

» Arbetsplan 2017

» Arbetsplan Tosarby Daghem 2017

» Arbetsprocess fritidsstöd

» Barnet i barnomsorgen

» Barnomsorgslag för landskapet Åland nr 86 2011

» Barnomsorgsplatser ansökan

» Barnomsorgstaxa i Sund 2018

» Blankett för inkomstutredning 2018

» Blankett för uppsägning av lägenhet

» Detaljerade kriterier fritidsstöd

» Eftermiddagsledare

» Faderskapserkännande

» Familjearbetare broschyr

» Familjehem/Stödfamilj

» Förvaltningsstadga

» Germundö Alpin

» Grunderna för förundervisningen f barnoms i landsk Ål

» Handlingsprogram för hållbar utveckling för sunds kommun

» Info till företag om momsfri socialservice

» Kriterier för ansökan om fritidsstöd

» Köksbiträde 60% Tallgården

» Lokalvårdare 50% Tallgården

» Momsfri socialservice

» Momsfri socialservice

» Nya barnomsorgslagen nr 56

» Personalpolitiskt program 2015

» Policy fotografering och sociala medier

» Räddningsområde Ålands kommuner

» SKOLSTART EFTISPLATS

» Stöd för vård av barn i hemmet

» Uppsägning av barnomsorgsplats/temporär uppsägning

» Uppsägning av eftisplats

» Ändringar o tillägg i barnoms lagen nr 60/2013

Turistinformation

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax