Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Vita Björn 


Foto: Margareta Husell 

Det har funnits fångar och fångvård på Kastelholm sedan grundandet av Kastelholms slott. Först hölls fångarna på själva slottet.
På 1600-talet byggdes en fångkista utanför slottet och år 1784 byggdes kronohäktet Vita Björn.    
                              
Foto: Margareta Husell

Kronohäktet Vita Björn har upplevt tre olika länders fångvård. Det byggdes som ett svenskt häkte. När Finland och Åland år 1809 blev en del av det Ryska riket fungerade Vita Björn som ryskt häkte ända tills Finlands självständighet år 1917. Som finländskt häkte har Vita Björn fungerat till år 1975.

Kronohäktet Vita Björn bestod ursprungligen av fångvaktarnas bostad samt två arrestrum. År 1839 byggdes ytterligare två arrestrum och på gården uppfördes en bod med bagarstuga och tvätt och bryggutrymmen.

På Vita Björn har bl.a. pigan Gustava Johansdotter suttit före sin halshuggning den 13 mars 1822. Hon var den sista person som avrättades på Åland.

Länkar: 
Vita Björn 
 
Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax