Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Utställning i fd Telegrafbyggnaden på Prästö 2017.

 

  

 

Öppet 28.06 - 13.08 2017 kl. 11.00 - 16.00, onsdag - söndag.                      

I fd telegrafbyggnaden Stants’n på Prästö har Du möjlighet att få en uppfattning om hurlivet under den ryska tiden i Bomarsund såg
ut. Du får se en miniatyrmodell av hur många hus det fanns i det första stadsliknande samhället på Åland och hur husen var placerade runt huvud-fästningen.
Via en dvd förevisning på den TV som finns på Telegrafen, får Du även se hur huvudfästningen såg ut och uppleva bombarderingen av fästningen.
I vår utställning finns även modeller med de uniformer som man hade under Krimkriget. Ryska, engelska och franska uniformer finns utställda. Men Du har även möjlighet att se hur den civila befolkningen var klädd. I utställningen finns både krinoliner och allmogekläder.
Utställningen är öppen måndagen efter midsommar till början av augusti, varje dag.
Välkommen att ta del av vår utställning och en del av Ålands historia.

Länkar:

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax