Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Sunds kyrka   

  

Sunds kyrka – helgad åt Sankt Johannes Döparen är Ålands största kyrka.

Kyrkan ligger vackert belägen invid Västra Kyrksundet ,som var en långsmal havsvik när kyrkan byggdes. Den består av långhus, torn i väster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkans första byggnadsskede som omfattande långhuset skulle ha infallit i slutet av 1200-talet. Tornet, sakristia och vapenhus uppfördes under 1400-talets första hälft.

Kyrkans kalkmålningar härstammar från 1200-talets  slut och kyrkans altaruppsats från Ostpreussen. Den praktfulla altaruppsatsen har på stilistisk grund daterats till 1430-1440. Överstycket med nattvardsmotivet är efterreformatoriskt och målat 1662 av Jochum Langh.

  

 

I kyrkan finns ett  imponerande triumfkrucifix. Med ett kors som mäter 5,07 m i höjd är krucifixet, som i tiden varit ett s.k. ringkors, det största i en sockenkyrka. Krucifixet har nyligen renoverats. Ekvirket för Kristusfiguren i Sundskrucifixet har fällts i trakten av Lybeck vid mitten av 1200-talet enligt datering via modern teknik som går ut på att genom att räkna årsringarna kan man bestämma när virket fälldes.

Till Sunds kyrka anskaffades år 1672 Ålands första och landets andra kyrkorgel. Orgelläktaren byggdes ursprungligen mot långhusets västvägg men flyttades till tornkyrkan på 1920-talet.Orgelläktarens målningar är utförda av Abraham Myra.

Den nuvarande orgeln med 21 stämmor invigdes 1973 och är byggd av Kangasala orgelfabrik. Stora förändringar inträffade i kyrkans interiör under perioden 1836 och 1840. Då förnyades altarring, predikstol och bänkar. Två stora oljemålningar finns i kyrkan signerade av Carl Peter Elfström med motiven ”Jesu födelse” och ” Kristi Uppståndelse ". De hänger i tornkyrkan och på långhusets västvägg.

I tornkyrkan hänger även en målning med motivet ”Kristi förklaring” som bär Alexandra Såltins signatur. Denna målning beställdes 1880 som altartavla. På 1930-talet togs den medeltida altaruppsättningen åter i bruk. Kyrkans inredning och inventarier skadades under Stora ofreden 1714-1721, kyrkan har dessutom härjats av bränder 1678 och 1921. Båda gånger har kyrkans klockor smält ner av hettan. De nuvarande två klockorna är gjutna år 1900. De hängde tidigare i ryska kyrkan i Tavastehus men donerades till Sund av staten efter branden på 1920-talet.

  
Församlingarna på Åland hör till Borgå Stift.    
Länkar:
Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax