Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 Kastelholms slott

 

 

Kastelholms slott är en populär sevärdhet och Ålands enda medeltida borg. Slottet omnämns första gången 1388 och kom successivt att  byggas ut mellan 1300- 1600-talet. En eldsvåda ödelade stora delar av slottet 1745 och efter denna incident kom slottet att förfalla. Norra längan klarade sig och kom att fungera som ett sädesmagasin ända fram till 1930-talet. Idag är slottet en ruin som restaurerats i olika omgångar där besökaren kan ta sig runt och se hur slottet sett ut och fungerat under olika tidsperioder.
Slottet har en spännande historia och som en solitär i landskapet har slottet fungerat som en försvarsborg, administrativt centrum och sedermera som jaktslott. Många kända namn är förknippade med slottets historia, och dess strategiska läge i Östersjön har gjort att man blivit indragen i många politiska maktspel. 

Länkar:
Kastelholms slott
 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax