Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 

Jan Karlsgården

                                          

                          

I närheten av Kastelholms slott ligger Jan Karls gårdens friluftsmuseum. Byggnaderna på Jan Karls gården visar en typisk åländsk bondgård från slutet av 1800-talet. Till en traditionell åländsk bondgård hör boningshus, lillstuga, parbodar, loftbod, härbre, djurhus, foderlador, lider, ria och rökbastu.

På Jan Karlsgården kan du även se de traditionella kvarnarna som anses vara så typiska för den åländska gården.

På midsommarafton kan besökaren se det traditionsenliga midsommarfirandet och den fina midsommarstången resas.

Länkar:
Jan Karlsgårdens friluftsmuseum 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax