Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Bomarsunds fästningsruin


Vid Bomarsund och Prästö kan man hitta spår efter en mäktig rysk fästning. Det 870 hektar stora fornminnesområdet ligger i Sunds kommun på gränsen mellan fasta Åland och den nordöstra skärgården. Här får besökaren uppleva både en vacker natur och ruiner som berättar om en epok då det moderna Åland grundades. Området upplevs som ett stort friluftsmuseum med ruiner efter såväl mäktiga försvarsanläggningar som bostadsområden och begravningsplatser utspridda i landskapet.
Skyltar och broschyrer ger orientering och mer information om varje plats av intresse.
Besök också muséet på Prästö och Telegrafen.
Som följd av kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809 blev Åland en del av det ryska imperiet.
Ur rysk synvinkel skulle Åland bli en militär utpost.
Det innebar en befästning av öarna och en garnison på tusentals soldater. Militärens närvaro färgade livet för många ålänningar men perioden dominerades inte av krig. Under Bomarsundstiden (1809 till 1854) utvecklades Åland och ålänningarna tillsammans med den ryska militären, och följderna av den utvecklingen har satt sina spår även i dagens samhälle.

 

 

 

Bomarsundstiden avslutades också med ett krig, det så kallade Krimkriget. År 1854 anfölls den halvfärdiga fästningen av en brittisk-fransk styrka som till antal var mera än fem gånger starkare än försvararna. Från fartyg och från landsatta kanoner bombarderades fästningen under fyra dagar.
Den 16 augusti kapitulerade fästningens kommendant och drygt 2000 fångar fördes till fångenskap i Frankrike och England. När Krimkriget tog slut år 1856 blev Åland demilitariserat. Det gäller fortfarande idag.
Den ryska tiden på Åland har kallats för en parentes i öarnas historia. Men den kan också ses som en väsentlig och integrerad episod i Ålands moderna historia.
Om fästningens ståtliga byggnader en gång stod för den ryska militärens närvaro på Åland, styrt från huvudstaden av en främmande makt, så står dess ruiner idag för motsatsen: det demilitariserade och självstyrda Åland.

Länkar till:

Bomarsundsutställning på Telegrafen 
Bomarsunds fästningsruin 


 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax