Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 Bomarsundsutställning arrangeras i Telegrafen på Prästö i Sund år 2017.


Telegrafen finns ca 1 km från Prästö färjfäste / ca. 1 km från Bomarsunds fästningsruiner.

 

 

Sunds kommun arrangerar under perioden 28.06 - 13.08.2017 en utställning i fd Telegrafbyggnaden Stants'n på Prästö i Sund, onsdag - söndag mellan kl. 11.00-16.00. Måndag - tisdag stängt.

 

Utställningen är en början till ett besökarcentrum i Bomarsund. Via flera miniatyrmodeller och en DVD över Skarpans och fästningen får besökaren en uppfattning om hur området i Bomarsund såg ut under den ryska tiden och man har även låtit tillverka uniformer, krinoliner, samt allmogekläder enligt modell från 1850-talet, som visar hur folk var klädda under denna tidsepok. På så sätt får besökaren en uppfattning om livet i Bomarsund på 1850 - talet.

 

 

 

Entré:   Vuxna 2 €/person , barn under 12 år gratis.
   Grupper mer än 20 personer 1,60 €/person.
   Guide finns till förfogande för besökarna.

 

 

 

 

Välkommen till vår utställning!


Sunds kommun och Bomarsundssällskapet r.f.
Kontakt: sundsbibliotek[at]aland.net

 

Länkar:

Telegrafen.


Bomarsunds fästningsruin.

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax