Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 Välkommen till Sund!

 


Kommunen samarbetar med Museibyrån och har ett avtal om en gemensam turistinformation vid Grindstugan. Personalen vid Grindstugan ger information om sevärdheter i Sund och övriga delar av Åland, möjligheter till kost- och logi, samt aktiviteter. Turistinformationskontorets telefonnummer är 432150. Vid ett besök på turistinformationen kan du även hämta broschyrer av olika slag. De idkar även försäljning av vykort och produkter som museibyrån tagit fram. Välkommen på besök!

  

 Utställning på Telegrafen och öppettiderna.

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax