Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Kommundirektör    
Jens Andersén
Direkttelefon: 43 27 23
E-post: jens.andersen@sund.ax


Ekonomichef
Marika Willstedt
Direkttelefon: 43 27 25
E-post: marika.willstedt@sund.ax

Byråsekreterare
Ann-Mari Öster-Karlsson, Direkttelefon: 43 27 20
E-post: ann-mari.osterkarlsson@sund.ax

Lönesekreterare
Annika Öhman
Direkttelefon: 43 27 29
E-post: annika.ohman@sund.ax

Löneräknare även för Vårdö

Byråsekreterare
Marie-Susanne "Mia" Schütten
Direkttelefon: 43 27 27
E-post: marie-susanne.schutten@sund.ax

Löneräknare även för Geta

Fastighetsskötare

Peter Lindeman 

Tel.nr: 0457 313 4616

Serviceman

Kenny West
Tel.nr: 0400 794 616

Byggnadsinspektör/Kommuntekniker
Erik Nordback
Telefontid: Må-to kl. 9-10
Tel.nr: 43 27 22, 0457-342 1022
E-post: erik.nordback@sund.ax

Socialsekreterare
Susann Peltonen
E-post: susann.peltonen@sund.ax

Telefontid Sund: kl 9-11 måndag - onsdag, fredag
Tel.nr: 43 27 30
Mobiltelefonnr: 040-353 2122

Telefontid Vårdö  kl 9 - 11 torsdagar, tel 47930

Socialarbetare

Anna Aakula  

E-post: anna.aakula@sund.ax

mobil 040 724 3800

Familjearbetare

Fanny Mörn

E-post fanny.morn@sund.ax

Tel nr 0457 3451 538 

Julia Fagerlund

E-post; julia.fagerlund@sund.ax

Tel nr. 43 27 31 . mobil 0457 3439 347

Flyktingsamordnare

Helena Flöjt-Josefsson

E-post helena.flojt@gmail.com

Tel nr 040 5427 345 

 

 

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax