Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Sunds kommuns vänorter

 

Sunds kommun har idag avtal om vänorts samarbete med två kommuner i Baltikum: Kandava region i Lettland och Saku kommun i Estland.

Kandava region:       

Kandava region nämns redan på 1230 talet precis som Sund. Sunds kommun inledde diskussioner med dåvarande lettiska kommunen Zemite år 1997 om att inleda ett vänortssamarbete. Innan förhandlingarna hann slutföras införlivades Zemite kommun
med Kandava region och förhandlingarna fortsattes med Kandava.
Sunds kommun skickade en första delegation till i främsta hand Zemite hösten
1999 för att bekanta sig med trakterna. I delegationen ingick Anne-May Pehrsson dåvarande kommunstyrelseordförande, Ann-Mari Öster-Karlsson dåvarande
skolnämndens ordförande, Sonja Berglund bibliotekarie och Christina Nukala-Pengel dåvarande kommundirektör.

Hösten år 2000 besökte en delegation från Kandava region Sund och då tecknades
även det formella avtalet under. De bägge kommunerna skall samarbeta kring
utbildning, kultur, idrott, national ekonomi, miljö och hälsoskydd, social välfärd och
offentlig service. Bägge parter vill även söka nya möjligheter till att utveckla och
aktualisera projekt som stöds av den Europeiska Unionen.


Regionen består av 387 km2.
Regionen har ca 8.560 invånare
Språk: Lettiska
Adressen till kommunens webbsida är: www.kandava.lv

 

Aktuellt: Zemites kommundel i Kandava firade 570 års jubileum den 22-23 september 2007. Representanter från Sunds kommun var inbjudna. Från kommunen deltog: Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Anders Berglund, kommunstyrelsens ordförande Michael Donalds, kommunstyrelsens viceordförande Jens Andersén, bibliotekarie Sonja Berglund, skolföreståndare Ann-Charlotte Helgas och fritidsledare Frank Ottesen. Med på resan var även Tranvik Qvinns.

 

Fotobibliotek från Zemite vänortsbesök den 24-25.10 2008:

Saku kommun:

Sunds kommun inledde diskussioner om vänortssamarbete med
Saku kommun i Estland år 2005. Saku tillhör samma
vänortskedja som Kandava region i Lettland. Sunds kommun bjöd
in en delegation från Saku kommun till kommunen år 2006 i samband
med ryska dagar i Bomarsund och en delegation från Sund besökte
Saku i samband med deras 140 års jubileum i december 2006.

I delegationen från Sund deltog kommunfullmäktiges ordförande
Karl-Anders Berglund, kommunstyrelsens ordförande Michael Donalds, kommunstyrelsens viceordförande Jens Andersén och kommundirektör
Christina Nukala-Pengel.

Formellt avtal om vänortssamarbete undertecknades hösten 2007.
Enligt avtalet vill samarbetspartnerna utveckla samarbete och kontakter
inom områdena utbildning, kultur, idrott, ekonomi, miljö- och hälsovård,
social välfärd och offentlig service. Bägge parter vill även söka nya
möjligheter till att utveckla och aktualisera projekt som stöds av den
Europeiska unionen.

Saku kommun grundades år 1866
Saku kommun har ca 8.200 invånare
Saku kommuns område består av 171 km2
Språk: Estniska
Adressen till kommunens webbsida är: www.sakuvald.ee

 

Fotobibliotek från resan till Saku 01-03.12 2006 och Sakus besök i Sund 11-14.08 2006:

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax