Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Vi har plats för nya kommuninvånare, välkommen till oss!

 

Vad är det som gör det intressant att flytta till just Sunds kommun?


Vår kommun är intressant på grund av dess rika kulturhistoria och vår vackra natur, men vi kan även erbjuda dig som ny invånare i kommunen en hel del service, trots vår litenhet. Vi kan också erbjuda dig som ny invånare attraktiva bostadstomter. Avståndsmässigt har vi nära till Godby och Mariehamn. Avståndet till Mariehamn är ca 20 km, vilket gör att avstånden inte är så långa.

Sunds kommun ligger på fasta Ålands nordöstra sida och har en landareal på 112 km2. Kommunen har 30 byar och enstaka hemman. Invånartalet 01.01.2017 var 1.006 personer.

Sund utsågs år 1993 till ett av Finlands 27 nationallandskap, genom att bygden är mycket rik på forn- och kulturminnen. I Sund finns bl.a. Ålands enda slott i Kastelholm och en fästningsruin från den ryska tiden i Bomarsund. Den största kyrkan på Åland finns i Sund och är från 1200-talet. Sevärdheterna i Sund hör till de mest besökta på Åland.

 

Bostadssituationen; tillgång på bostadstomter, hyresbostäder


Kommunen har idag ca 55 hyresbostäder att erbjuda. Kommunen har även tre bostadsområden; ett i Sundby, ett i Smedsböle och ett på Prästö. På Smedsböle bostadsplanerade område finns 2 lediga bostadstomter. På Prästösund bostadsplaneområde kan vi erbjuda havsnära boende och där har vi för närvarande 5 lediga bostadstomter. På Prästösund bostadsplaneområde, måste varje ny bostad anslutas till kretsloppsavloppssystemet med snålspolande toaletter, vilket innebär separering av svartvatten och gråvatten. På området finns en gemensam gråvattenbädd. Behandlingsanläggningen finns i Bomarsund.

Under planering finns kommunalteknik till ett detaljplaneområde i direkt anslutning till Prästösund bostadsplaneområde. På detta område kommer det att finnas fem tomter med havsutsikt till salu. Närmare information kommer i ett senare skede.

Har du intresse för bostadstomter eller hyreslägenheter, kan du vända dig till kommuntekniker Erik Nordback eller kommundirektör Jens Andersén.

 

Näringslivet i kommunen


Största antalet arbetsplatser i kommunen idag finns inom servicenäringarna, med det finns fortfarande även en del jordbrukare. Inom byggnadsbranschen finns det ett flertal små företagare, liksom även inom turistnäringen. Till de största arbetsgivarna hör Sunds kommun, Museibyrån i Kastelholm och Golfbanan i Kastelholm.

Kommunen har ett oplanerat industriområde i Svensböle. Där finns idag tre företag och kommunens kretsloppsstation för mottagande av avfall. Möjlighet finns att ansluta kommunalteknik till området. Norra Ålands Industrihus Ab är det bolag som inom norra Åland investerar i industribyggnader. Företagare som är intresserade av mark och etablering i kommunen kan kontakta kommundirektör Jens Andersén. Området ligger direkt intill landsväg nr 2.

 

Dagvård, skola, föreningar och fritidsverksamhet


I fråga om barnomsorgen finns det idag 1 daghem i kommunen; Tosarby daghem med tre avdelningar och sammanlagt 52 platser. En av avdelningarna är en småbarnsavdelning med 12 platser. För närmare information kontakta barnomsorgsledaren Lisbeth Brunila.

Sunds skola i Finby är en lågstadieskola för klasserna 1-6 med en föreståndare, 6 klasslärare, en speciallärare och en timlärare. I skolan finns idag ca 60 elever. Högstadiet finns i Godby och är gemensamt för norra Ålands kommuner. Gymnasialutbildningen och yrkesskolor finns i Mariehamn.

I fråga om fritidsverksamheten finns i kommunen ett flertal aktiva föreningar. Sunds IF tar hand om de idrottsintresserade. I Svensböle finns en fotbollsplan där bl.a. SIFs fotbollslag i kommunen tränar. Intill fotbollsplanen finns även ett servicehus som kallas Sportkila. SIF har även fotbollsverksamhet för juniorer och en mycket aktiv simsektion. Via Sunds UF kan man bl.a. delta i teaterverksamhet, i deras ungdomslokal Klippan i Finby. På klippan arrangeras även danser, privata fester och publika tillställningar. Kommunen har en heltidsanställd fritidsledare; Frank Ottesen, som ordnar olika verksamheter för ungdomar; t.ex. olika sportaktiviteter, men också t.ex. tjejgrupper, keramik och målning. Sunds Brandkår har även en aktiv verksamhet med bl.a. ungdomsgrupper. Brandstationen finns i Finby. Folkhälsan i Sund ordnar med jämna mellanrum vandringar runt om i kommunen och även varje sommar simkurser för barn och ungdomar.

I Tranvik finns ett ridstall för ridintresserade och på golfbanan i Kastelholm har man möjlighet att gå en runda med 36 hål i en underbar omgivning. Snörika vintrar finns en skidbana runt golfbanan. Vandringsleder finns det också många av i kommunen. Museibyrån har vandringsleder i Kastelholm och Bomarsund och kommunen har en vandringsled från Kastelholm till Bomarsund, som upprätthålls av Sunds IF.

Inom kulturen finns takorganisationen Sund Kultur r.f. som bland annat ordnar de stora evenemangen, midsommarfirandet och lilla julmarknaden på Jan Karlsgården. I denna takorganisation ingår övriga föreningar inom kulturverksamheten, såsom: Bomarsundssällskapet, Kastelholmsnejdens byalag, marthaföreningarna, Norra Sunds Hembygdsförening och Tranvik hembygdsförening. Dessa föreningar har även egen verksamhet. Ytterligare ordnas även varje år Gustaf Wasadagarna i Kastelholm i arrangemang av Gustaf Wasaföreningen. En annan förening som är aktiv i kommunen är Röda Korsets lokalavdelning. De deltar bl.a. i Röda korsets stora marknad i augusti varje år.

Sund-Vårdö församling ordnar t.ex. olika "Klapp och klang"grupper för intresserade barn och föräldrar. Församlingen har även annan verksamhet.

Medborgarinstitutet i Mariehamn ordnar vävkurser, konstkurser, danskurser, gymnastik, datakurser och annat intressant för kommuninvånarna i skolan i Finby.

I Finby finns även biblioteket, där bibliotekarie Sonja Berglund tar hand om er. På biblioteket ordnas ofta utställningar av olika slag, ibland även intressanta föreläsningar och man kan använda bibliotekets publika dator för att "surfa" på internet, eller söka efter intressanta böcker.

 

Närmare information om vår service hittar ni på vår hemsida, under de specifika rubrikerna.

Välkommen till Sund!


Jens Andersén

Kommundirektör

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax