Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Omsorgsnämnden

 

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Den gemensamma socialnämnden och omsorgsnämnden fattar självständigt beslut i frågor som bl.a. berör enskilda åtgärder och anställande av personal. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

2016-2019 

Presidium:

Petter Johansson ordförande, ersättare Mats Ekholm

Ulla-Britt Dahl v ordförande, ersättare Ann Carlsson

Medlemmar:

Annika Kortman, ersättare Annica Byberg (nov 2017-2019)

Erik Schütten, ersättare Gard Larpes 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax