Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Skol- och bildningsnämnden

 

Skola, bibliotek, kultur och fritidsverksamhet administreras av skol- och bildningsnämnden.
Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden och bereder ärendena i samråd med skolföreståndaren, bibliotekarien och fritidsledaren. Nämnden fattar beslut i frågor som läsårets tider, anställande av personal (förutom föreståndartjänsterna och personal i arbetsavtalförhållande), undervisningsplan och ärenden som berör enskild elev, samt i frågor som bibliotekets öppettider anordnande av utställningar och evenemang och beviljande av verksamhetsbidrag. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

 

Skol- och bildningsnämnden perioden 2016-2019

 

Presidium:

Camilla Olin ordförande, ersättare Annett Pfeifer

Jonas Back v ordförande, ersättare Petter Johansson

Medlemmar:

Ninna Nikula, ersättare Anna Karlsson 

Didrik Svahn, ersättare Gard Larpes

Veronika Frank, Sonja Lindström-Winé 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax