Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Kommunstyrelsen 

 

Väljs av fullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har 5ledamöter. Kommundirektören bereder och föredrar ärenden i kommunstyrelsen. Styrelsen bereder ärenden inför fullmäktige, som t.ex. budget och bokslut, tillsättande av nämnder, undantag från byggnadsordningen och beviljande av tilläggsanslag. Styrelsen fattar även självständigt beslut i vissa frågor, som t.ex. utlåtanden gällande lagförslag.

 

Kommunstyrelsen i Sund perioden 2016-2019

 

Ordförande:

Göte Winé S, ersättare Sven Blomberg

Medlemmar:

Bengt Hagström L v ordförande, ersättare Michael Donalds'

Ingegerd Johansson M, ersättare Sisa Långqvist

Karin Karlsson L, ersättare Ulla-Britt Dahl

Jonas Back C, ersättare Tarja Blomqvist

    
  

 

 

 

 


 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax