Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Kommunfullmäktige 

 

Är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 13 ledamöter.  Kommunfullmäktige utses genom allmänna val vart fjärde år.
Det nya fullmäktige tillträder 1.1.2016. För närvarande finns Liberalerna representerade med 5 ledamöter i kommunfullmäktige, Centern med 4 ledamöter,  socialdemokraterna  med 2 ledamöter och Moderaterna med 2 ledamöter.

Kommundirektören fungerar som sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid
mötena. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Information om när nästa möte äger rum och ärenden finner du
i kalendern. Klicka här för att komma till kalendern.

Kommunfullmäktige i Sund för valperioden 2016-2019:

 

Presidium:    

Dorita Lindholm, ordförande (centern)

 

 

 

 

Medlemmar:

Christer Mattsson M v ordförande

Gard Larpes L

Tom Berglund C

Didrik Svahn L

Annika Kortman S

Veronika Frank S

Camilla Olin L

Christer Lindqvist C

Anna Karlsson L

Mats Ekholm C

Ninna Nikula M

Susann Eklund L 

Ersättare: 

Tor-Åke Ek L

Agneta Göstas L

Annett Pfeifer L

Ann Carlsson Ob

Jan-Erik Berglund C

Fredrik Lindeman C

Miukael Wennström C

Petter Johansson C

Tony Ek S

Linda Smith S

Erik Schütten ÅF

Mia Schütten ÅF

Fanny Schütten ÅF 

  

 

 

 

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax