Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Gemensamma nämnder

 

Kommunen samarbetar med norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik och Vårdö om en gemensam brandnämnd, gemensam lantbruksnämnd och gemensam socialnämnd.

Gemensamma socialnämnden för Sund och Vårdö. Sunds kommun har ett samarbetsavtal med Vårdö kommun gällande skötseln av individ och familjeomsorg.

Sund och Vårdö kommuner har sedan den 01.01.2008 en gemensam socialnämnd, men skilda omsorgsnämnder. Den gemensamma socialnämnden har 7 medlemmar, 4 medlemmar från Sund och 3 medlemmar från Vårdö kommun. Ordföranden är från Sund och v ordföranden från Vårdö. Socialsekreteraren bereder och föredrar ärenden gällande individ- och familjeomsorg i den gemensamma nämnden. 

Gemensamma Socialnämnden för Sund och Vårdö 2016-2019  

Petter Johansson, ordförande ersättare Mats Ekholm , Sarah Ahlbäck v ordförande, ersättare Katarina Karlsson, Ulla-Britt Dahl, ersättare Ann Carlsson, Annika Kortman, ersättare Linda Smith, Erik Schütten, ersättare Gard Larpes, Maria Granlid, ersättare Susanne Nordberg, Yngve Bjurne, ersättare Magnus Lundell.

 

Kommunens representant i gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands Landskommuner, för åren 2016-2019är Agneta Göstas, ersättare Didrik Svahn. Föredragande i nämnden är räddningschef Lennart Johansson.

Kommunens representant i gemensamma lantbruksnämnden för Norra Åland är Annett Blomqvist, Annett Pfeifer. Föredragande i nämnden är lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes.

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax