Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Byggnadstekniska nämnden

 

Nämnden handhar både byggnadsinspektionen och de kommunaltekniska frågorna, d.v.s. vägar, vatten, avlopp och fastigheter. Byggnadstekniska nämnden handhar frågor gällande bl.a. byggnadslov och markplanering. Byggnadsinspektören/kommunteknikern  fungerar som föredragande i fråga om byggnadslovsfrågor och tekniska ärenden.

Byggnadstekniska nämnden för perioden 2016-2019

Presidium: 

Mikael Wennström ordförande, ersättare Tom Berglund

Åke Ek v ordförande, ersättare Bengt Karlsson 

Medlemmar:

Susanne Eklund, ersättare Eva-Len Mattsson

Ulla-Britt Dahl, ersättare Rauni Nikula

Tony Ek, ersättare Johanna Wikström 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax