Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Skol- och bildningsnämndens kansli


Skolkansliet finns som ett samarbete inom Norra Ålands Högstadiedistrikt i Godby. Som skoldirektör verkar Cecilia Johansson. Hon fungerar även som föredragande i kommunens skol- och bildningsnämnd. 

 

Skoldirektör  

Cecilia Johansson
Tel.nr: 43 1225

E-post: cecilia.johansson@ghs.ax
Föredragande i skol- och bildningsnämnden

 Skolföreståndare

Sebastian Sundblom
Tel.nr: 45 441
E-post: sebastian.sundblom@sund.ax

Bereder skolfrågor inför nämndens möten.

    FritidsledareFrank Ottesen
Tel.nr: 43 27 21
Mobiltelefonnummer: 040-596 2876
E-post: frank.ottesen@sund.ax


Bereder fritidsverksamhetens ärenden inför nämnden.

Bibliotekarie 65%

Sonja Berglund
Tel.nr: 45 978
E-post: sundsbibliotek@aland.net

Bereder biblioteks- och kulturärenden inför nämnden. Bibliotekarien träffas säkrast på bibliotekets öppethållningstider som du finner om du klickar här.

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax