Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 Kommunkansliet


Kommunkansliet är beläget i Björby. Kommunkansliet är gemensam nämnare för de olika enheter som kommunen utgörs av. Om du inte vet vart du skall vända dig i en specifik fråga, kontakta kommunkansliet så leder vi dig rätt.

Öppettider: Måndag-fredag: kl. 9-15.

Kommunkansliet ansvarar för kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter med stöd av nämnderna samt svara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Kommunkansliet svarar bl a för beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, samarbetsfrågor, strategiska näringslivsfrågor, turism, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, personalfrågor, informationsstyrning, informationsteknik och internationella kontakter.

 Kommunens faktureringsadress är: Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm , info@sund.ax

FO nr 0205125-8

 

Kommundirektör

Jens Andersén

Direkttelefon: 43 27 23
E-post: jens.andersen[at]sund.ax

 

 

 

 

Ekonomichef

 

Marika Willstedt
Direkttelefon: 43 27 25
E-post: marika.willstedt[at]sund.ax

Ansvarig för betalningsrörelse och bokföring samt inkommande betalningar, kommundirektörens ställföreträdare. IT-ansvarig och ansvarig för uppgörande av budget och bokslut.

Arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemän.

 

Byråsekreterare

Ann-Mari Öster-Karlsson
Direkttelefon: 43 27 20
E-post: ann-mari.osterkarlsson[at]sund.ax

Sekreterare för kommundirektören, kommunteknikern och byggnadsinspektören, ansvarig redaktör för Sundsaktuellt, sköter fakturering, arkivföreståndare, m.m.

 

Lönesekreterare

Annika Öhman
Direkttelefon: 43 27 29
E-post: annika.ohman[at]sund.ax

Ansvarig för löneräkning och redovisningar som hör ihop med detta, samt företagshälsovården, hemvårdsstöd och utbetalning närståendevårdarstöd. Sköter även löneräkningen för Vårdö kommun.

 

Byråsekreterare /

Löneredovisning

 

Marie-Susanne "Mia" Schütten
Direkttelefon: 43 27 27
E-post: marie-susanne.schutten[at]sund.ax

Löneredovisning för Sunds ordinarie anställda samt Geta kommun. Sekretare för socialkansliet. Ansvarar för avgifter inom barnomsorg och äldreomsorg. Fakturering avfallsavgifter.

Arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagare.

 

 

 

 

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax