Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Individ- och Famljeomsorg


Sunds kommun har ett samarbete med Vårdö kommun för individ- och familjeomsorgen. 

 

Socialkansliet handhar individ- och familjeomsorgsfrågor, som rör bl.a:
• utkomststöd (ekonomi)
• vuxen socialarbete
• närståendevård
• handikappservice, t.ex. färdtjänst och ombyggnadsarbete
• specialomsorg
• skyddat arbete
• stödpersoner
• barnskydd
• barnatillsyningsmannauppgifter, såsom faderskapserkännanden, underhåll, umgänge och vårdnad

Socialsekretaren är föredragande för individ- och familjeomsorgsfrågor i socialnämnden.

 

Socialsekreterare  

Susann Peltonen

E-post susann.peltonen@sund.ax

Telefontid: Kl. 9-11
Tel 43 27 30

Mobiltel 040-353 2122

 

 Socialarbetare

Anna Aakula   

E-post anna.aakula@sund.ax

Telefontid: Kl. 9-11
Tel 43 27 26

Mobiltel 040-724 3800

 

 Familjearbetare

Fanny Mörn

E-post fanny.morn@sund.ax 

Mobiltel 0457 3451 538

Julia Fagerlund
E-post julia.fagerlund@sund.ax

Tel 432731

Mobiltel 0457-3439 347

 

 Byråsekreterare

Marie-Susanne "Mia" Schütten

E-post mia.schutten@sund.ax
Tel.nr: 43 27 27

Klientombudsman på Åland är Marina Karlsson

Tel 25267

Säkrast anträffbar måndag-fredag kl 09.00-11.00. Ålands Ombudsmannamyndighet, Besöksadress, Kvarteret i Tiden, vån 1, Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

www.ombudsman.ax 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax