Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 

Byggnadsinspektör/Kommuntekniker 
 
Erik Nordback
Telefontid: Må-to kl. 9-10
Tel.nr: 43 27 22, 0457-342 1022
E-post: erik.nordback[at]sund.ax 

Tekniska kansliet

Handhar frågor som rör fastighetsförvaltningen, både kommunens egna förvaltningsbyggnader och hyreshusen.

Till tekniska nämndens uppgifter hör även kretsloppsavloppsanläggningen i Bomarsund och övriga vatten- och avloppsfrågor, kommunalvägarnas underhåll, snöplogning, kommunalteknik till bostadsplaneområden, avfallshantering, m.m.

 

 Byråsekreterare


Ann-Mari Öster-Karlsson
Tel.nr: 43 27 20
E-post: ann-mari.osterkarlsson[at]sund.ax


Ansvarar för fakturering och utskick av bygglov.

 Fastighetsskötare


Peter Lindeman

Tel.nr: 0457 313 4616

 Serviceman

Kenny West
Tel.nr: 0400 794 616

 


Byggnadskansliet


Handhar byggnadslovsärenden, anmälningar samt inspektionsverksamhet. 

 

 

 

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax