Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Namnförslag på even. sammanslagen kommun

23 januari - 26 februari 2018

Vad ska den nya kommunen heta vid eventuell samgång Finström, Geta, Sund? Namnförslag kan skickas per epost eller papperspost till respektive kommun, senast 26 februari, fritt formulerat på ett blankt papper/e brev, anonymt eller med eget namn. Förslagslådor finns vid biblioteket i Finby och Kommunkansliet i Björby. På dagen för presidentvalet finns förslagslådan på plats i vallokalen, Finby skola. GE DITT NAMNFÖRSLAG SENAST 26 FEBRUARI 2018.

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax