Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Invånarmöte om förslaget till samgång med Finström, Geta.

16 januari 2018

Utredaren Siv Sandberg presenterar kommunindelningsutredningen och svarar på frågor som rör utredningen. Utredningen kan laddas ner elektroniskt vi länken http://www.regeringen.ax/nyheter/finstrom-geta-sund-kommun, eller hämtas från kommunkansliet. Diskussion Invånarmöten: Sund den 16.01.2018 kl 18 på Tallgården Finström den 16.01.2018 kl 20 Geta den 17.01.2018 kl 19 Invånarmötena är öppna för allmänheten!

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax