Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Rådgivande folkomröstning 28 januari 2018

26 - 28 januari 2018

Söndagen den 28 januari 2018 hålls en rådgivande folkomröstning om kommunindelning. Omröstningen kan du delta i på två sätt: Antingen genom att 1) brevrösta eller 2) rösta på omröstningsdagen d.v.s söndagen 28 januari 2018.

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax